Centrum obsługi

Odpowiednie informacje w odpowiednim miejscu mogą zdecydowanie ułatwić życie. Poniżej znajdują się łącza umożliwiające pobranie potrzebnych dokumentów.

Dokumenty do pobrania
Szanowni Państwo, z myślą o Państwa potrzebach udostępniamy formularze niezbędne przy realizacji umowy leasingowej/pożyczki.

Wypełnione formularze prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. drogą mailową: dzial.operacji@agcofinance.com, faksem: 22 279 47 15 bądź pocztą na adres naszej siedziby. Dział Obsługi Klienta pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 pod numerem telefonu (22) 279 47 14, a także pod adresem e-mail: dzial.operacji@agcofinance.com

Zmiana adresu lub formy prawnej firmy
Jeżeli zmieniła się forma prawna prowadzonej przez Państwa firmy albo jej dane adresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy. W przypadku zmiany formy prawnej Państwa firmy niezbędne może się okazać przeprowadzenie oceny nowego podmiotu. W takiej sytuacji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty finansowe.

Formularz nr 1

Zmiana harmonogramu
Za zgodą AGCO Finance Sp. z o.o. możecie Państwo dokonać zmiany harmonogramu spłaty opłat leasingowych lub rat pożyczki.

 • Zmiany mogą polegać na:
 • wydłużeniu okresu trwania umowy,
 • skróceniu okresu trwania umowy,
 • zmianie wysokości opłat,
 • zmianie domyślnego terminu spłaty rat,
 • nadpłacie na umowie.

Warunkiem wprowadzenia zmian może być ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy (np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu - z uwagi na przepisy podatkowe).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie Strony następuje zmiana warunków umowy leasingu/pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat AGCO Finance Sp. z o.o.. W celu wprowadzenia zmian w umowie prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o..

Formularz nr 2

Podnajem przedmiotu leasingu
Za zgodą AGCO Finance Sp. z o.o. możecie Państwo oddać w użytkowanie przedmiot leasingu osobie trzeciej. W celu uzyskania zgody prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w Tabelą Opłat. AGCO Finance Sp. z o.o..

Formularz nr 3

Przedterminowe zakończenie umowy leasingu/pożyczki

Formularz nr 4

Wydanie opinii o współpracy
W celu uzyskania opinii o współpracy prosimy o wypełnienie formularza. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat AGCO Finance Sp. z o.o.

Formularz nr 5

Duplikaty
W celu uzyskania duplikatu prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o.:

 • duplikatu umowy,
 • duplikatu faktur,
 • duplikatu polisy,
 • duplikatu noty odsetkowej.

Opłata za wydanie duplikatu zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat. AGCO Finance

Formularz nr 6

Szkody komunikacyjne i majątkowe
W przypadku zaistnienia szkody prosimy o niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu towarzystwo ubezpieczeniowe i Policję, jeśli jest to konieczne. Towarzystwo ubezpieczeniowe należy powiadomić nie później niż w ciągu 3 dni od daty szkody.

Policję należy powiadomić najpóźniej w ciągu 12 h od stwierdzenia szkody w przypadku:

 • kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
 • włamania,
 • wypadku z ofiarami w ludziach,
 • szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

W celu zgłoszenia szkody do AGCO Finance Sp. z o.o. prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do Działu Likwidacji Szkód na adres emailowy: szkody.dll@punktabrokers.pl.

Zgłoszenie szkody / informacja o zgłoszonej szkodzie: 22 279 47 14 wew.4

Formularz nr 7

Zgoda na e-fakturę

Formularz nr 8

Tabela opłat i prowizji
2024

Zgłoszenie wykreślenia ZASTAWU REJESTROWEGO
Opłata za wykreślenie zastawu rejestrowego na wniosek Klienta – 350,00 PLN netto/per przedmiot.

Usługa realizowana na wniosek Klienta ( wniosek wysyłany na adres e-mail: dzial.operacji@agcofinance.com). ( W tytule maila prosimy o podanie: Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego do umowy numer:… )

Informacja o zaawansowanym podpisie elektronicznym

Zgłoszenia reklamacyjne
Staramy się, aby jakość świadczonych przez nas usług była na możliwie najwyższym poziomie. Jeśli w jakikolwiek sposób według Państwa nie spełniamy pokładanych w nas oczekiwań, bardzo prosimy o wypełnienie stosownego formularza: