Header climate journey.
Jordbruket er stadig i endring, skiftende vær, varierende priser og usikkerhet om tilskudd er hverdagen for norske bønder. I dette tøffe miljøet er det blitt mer fokus på effektivitet. Moderne utstyr og maskiner er blitt nødvendig for redusere risiko og for å øke veksten av sin egen bedrift. 
Vi i AGCO Finance forstår behovene som dagens jordbrukere har, og vi endrer bruken av moderne landbruksmaskiner fra å ikke bare en tenkelig mulighet, men til et realistisk og rimelig løsning. Som en pålitelig bank og en erfaren ekspert innen jordbruksdrift, ser vi på behovene og leverer svært fleksible finansløsninger som er tilpasset en hver landbrukers situasjon. 

OVERSIKT OVER VÅRE FINANSLØSNINGER

LÅN 

LÅN 

Ved lån inngår man en vanlig kjøpekontrakt med sitt Eik Senter. AGCO FINANCE tar pant i objektet og lånet nedbetales på avtalt tid. I dette tilfellet står man selv som eier av utstyret og må innbetale mva ved kjøp. Utstyret må balanseføres og avskrives etter gjeldene regler. Vi kan tilby både fast og flytende rente og finner det som passer deg best. 
FINN UT MER UNDER FINANSIERINGSLØSNINGER
LEASING

LEASING 

Leasing har etter hvert blitt den mest benyttede formen for finansiering ved anskaffelse av landbruksutstyr. Leasing binder ikke opp øvrige pantesikkerheter da det vanligvis bare tas pant i utstyret. Du betaler herved bare den løpende leasingkostnaden og binder derfor ikke kapital som kan benyttes til andre formål. 
FINN UT MER UNDER FINANSIERINGSLØSNINGER

SAMARBEID

Personlig kontakt er et viktig element i vår verdifulle partnerskap. Vi er forpliktet til våre partnere. Noen perioder er vanskeligere enn andre, og spesielt i disse periodene at partnerskap teller. 
Du kan stole på oss! 
FINN UT MER UNDER „HVEM VI ER“

AGCO BRANDS