Nota Prawna

Wydawca:
AGCO Finance Sp. z o.o.
Gdański Business Center, Budynek A
ul. Inflancka 4 A
00-189 Warszawa

Tel + 48 (22) 279 47 14
Fax + 48 (22) 279 48 15
Email sprzedaz@agcofinance.com

Reprezentacja:
Krzysztof Ruciński – Członek Zarządu
Adam Sadziak - Członek Zarządu
Anna Naplocha – Członek Zarządu
Mirosław Kaczorek - Prokurent
Luiza Tybura - Prokurent

Do składania oświadczeń w imieniu spółki i reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo współdziałanie prokurenta łącznie z członkiem zarządu albo współdziałanie dwóch prokurentów łącznie.

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Organ rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000489328, kapitał zakładowy: 10.265.000,00 zł opłacony w całości

NIP:
525-257-44-18

REGON:
REGON 147005992