Zgoda na e-fakturę

Na podstawie posiadanych uprawnień/upoważnień,wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych drogą elektroniczną (w formacie pdf) na wskazany poniżej adres e-mail.

* Wymagane pola

Niniejsza zgoda dotyczy wszystkich umów zawartych z AGCO Finance Sp. z o.o. (Spółka), jak również umów, które zostaną zawarte ze Spółką w przyszłości. Spółka informuje, że faktury będą wysyłane z adresu e-mail: efaktura@dwm-druk.pl, lub innego adresu e-mail Spółki z rozszerzeniem „@agcofinance.com”. W przypadku zmiany adresu e-mail Spółki, Klient wyraża zgodę na poinformowanie o nowym adresie. Zmiana w zakresie adresu e-mail Spółki lub Klienta nie będzie stanowiła zmiany umowy. Rozumiem, że DLL będzie wykorzystywać moje dane do kontaktu ze mną (na moją prośbę) oraz że w każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji jakiejkolwiek komunikacji.