Header climate journey

Pozostale reklamacje

Spόłka dochowuje należytych starań, aby sygnały pochodzące od Klientów były brane pod uwagę. Dlatego Spόłka, pomimo braku ustawowego obowiązku, rozpatruje także reklamacje pochodzące od Klientόw nie będących osobami fizycznymi (np. spόłki prawa handlowego, spόłdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, itp.).

Reklamację można złożyć w dowolny sposób z niżej wymienionych:

a) pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby Spółki: ul. Inflancka 4A, Gdański Business Center, Budynek A, 00-189 Warszawa, (dalej jako „Siedziba Spółki) lub osobiście, poprzez złożenie pisma w Siedzibie Spółki;

b) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, to jest:

  • wysyłając wiadomość na adres mailowy: dzial.operacji@agcofinance.com
  • wypełniając poniższy aktywny formularz elektroniczny i klikając „Wyślij”. Formularz ten można także wydrukować i dołączyć do e-maila, wysyłając na ww. adres mailowy.

Wybierając środki komunikacji elektronicznej, zwrotnie otrzymają Państwo potwierdzenie złożenia reklamacji oraz Państwa indywidualny numer zgłoszenia.

Jednocześnie informujemy, że reklamacja zostanie rozpatrzona przez pracownika o wystarczających kompetencjach, który nie był zaangażowany w sprawę będącą przedmiotem skargi.

W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą formularza – prosimy o użycie poniższego formularza:

 

Formularz zgłoszenia reklamacji

 

Szanowny Kliencie,

Staramy się, aby jakość świadczonych przez nas usług była na możliwie najwyższym poziomie.

Jeśli w jakikolwiek sposób według Państwa nie spełniamy pokładanych w nas oczekiwań, bardzo prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

W przypadku złożenia reklamacji przez inną osobę niż strona umowy prosimy o dołączenie stosownego pełnomocnictwa.

Pozostałe reklamacje

Odpowiemy na Państwa reklamację nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania od Państwa wniosku. Odpowiedź w sprawie reklamacji wyślemy na podany przez Państwa adres mailowy bądź pocztowy.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, wyślemy Państwu informację o przyczynie opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji.