CENTRUM OBSŁUGI

Odpowiednie informacje w odpowiednim miejscu mogą zdecydowanie ułatwić życie. Poniżej znajdują się łącza umożliwiające pobranie potrzebnych dokumentów. 
Dokumenty do pobrania 
Szanowni Państwo, z myślą o Państwa potrzebach udostępniamy formularze niezbędne przy realizacji umowy leasingowej/pożyczki. 
 
Wypełnione formularze prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. drogą mailową: dzial.operacji@agcofinance.com, faksem: 22 279 47 15 bądź pocztą na adres naszej siedziby. Dział Obsługi Klienta pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 pod numerem telefonu (22) 279 47 14, a także pod adresem e-mail: dzial.operacji@agcofinance.com 

Zmiana adresu lub formy prawnej firmy 
Jeżeli zmieniła się forma prawna prowadzonej przez Państwa firmy albo jej dane adresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy. W przypadku zmiany formy prawnej Państwa firmy niezbędne może się okazać przeprowadzenie oceny nowego podmiotu. W takiej sytuacji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty finansowe.

 

Formularz nr 1


Zmiana harmonogramu 

Za zgodą AGCO Finance Sp. z o.o. możecie Państwo dokonać zmiany harmonogramu spłaty opłat leasingowych lub rat pożyczki. 
 • Zmiany mogą polegać na:
 • wydłużeniu okresu trwania umowy, 
 • skróceniu okresu trwania umowy, 
 • zmianie wysokości opłat, 
 • zmianie domyślnego terminu spłaty rat, 
 • nadpłacie na umowie. 


Warunkiem wprowadzenia zmian może być ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy (np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu - z uwagi na przepisy podatkowe). 
 
Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie Strony następuje zmiana warunków umowy leasingu/pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat AGCO Finance Sp. z o.o.. W celu wprowadzenia zmian w umowie prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o..
 
 
Podnajem przedmiotu leasingu 
Za zgodą AGCO Finance Sp. z o.o. możecie Państwo oddać w użytkowanie przedmiot leasingu osobie trzeciej. W celu uzyskania zgody prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w Tabelą Opłat.AGCO Finance Sp. z o.o.. 
 

Przedterminowe zakończenie umowy leasingu/pożyczki 
 
Wydanie opinii o współpracy 
W celu uzyskania opinii o współpracy prosimy o wypełnienie formularza. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat AGCO Finance Sp. z o.o.

Formularz nr 5 

 
Duplikaty 
W celu uzyskania duplikatu prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o.: 
 • duplikatu umowy, 
 • duplikatu faktur, 
 • duplikatu polisy, 
 • duplikatu noty odsetkowej. 

 
Opłata za wydanie duplikatu zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat . AGCO Finance
 
Szkody komunikacyjne i majątkowe 
W przypadku zaistnienia szkody prosimy o niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu towarzystwo ubezpieczeniowe i Policję, jeśli jest to konieczne. Towarzystwo ubezpieczeniowe należy powiadomić nie później niż w ciągu 3 dni od daty szkody.
 
Policję należy powiadomić najpóźniej w ciągu 12 h od stwierdzenia szkody w przypadku: 

 

 • kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części, 
 • włamania, 
 • wypadku z ofiarami w ludziach, 
 • szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo. 

 
W celu zgłoszenia szkody do AGCO Finance Sp. z o.o. prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do Działu Likwidacji Szkód na adres emailowy: szkody.dll@bikbrokers.pl. 
 
Zgłoszenie szkody / informacja o zgłoszonej szkodzie: 22 279 47 14 wew.4