POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez AGCO Finance sp. z o.o.
Twoje dane osobowe są dla nas ważne. Niniejsza Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych opisuje standardy według których AGCO Finance sp. z o.o. zbiera I przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności: klientów, vendorów, dealerów, usługodawców.

Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym dla całej grupy kapitałowej, do której należy AGCO Finance sp. z o.o., jest Marjolein van Hellemondt-Gerdingh (ochronadanych@dllgroup.com).


Pobierz Informację o sposobie przetwarzania danych osobowych przez AGCO Finance sp. z o.o.