Header climate journey

NOTA PRAWNA

Wydawca: 
AGCO Finance Sp. z o.o. 
Gdański Business Center, Budynek C 
ul. Inflancka 4 B 
00-189 Warszawa
 
Tel + 48 (22) 279 47 14 
Fax + 48 (22) 279 48 15 
Email sprzedaz@agcofinance.com 
 
Reprezentacja: 
Krzysztof Ruciński – Członek Zarządu
Adam Sadziak - Członek Zarządu
Anna Naplocha – Członek Zarządu
Mirosław Kaczorek - Prokurent
Luiza Tybura - Prokurent
 

Do składania oświadczeń w imieniu spółki i reprezentowania spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo współdziałanie prokurenta łącznie z członkiem zarządu albo współdziałanie dwóch prokurentów łącznie.

 
Forma prawna: 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 
Organ rejestrowy: 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
 Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000489328, kapitał zakładowy: 10.265.000,00 zł opłacony w całości 

NIP: 
525-257-44-18 

REGON:
REGON 147005992