Financiële lease - Huurkoop

Financiële lease, ook wel huurkoop genoemd, is de meest voorkomende vorm van financiering in de agrarische wereld. U krijgt hierbij het eigendom van de machine na betaling van het laatste leasetermijn. Bij financiële lease zet de dealer de factuur op naam van AGCO Finance. Financieel, fiscaal en liquiditeit gerelateerde zaken zijn redenen om te gaan voor deze contractvorm.

Na de laatste termijnbetaling gaat de eigendom over aan de klant.

  • On balance financiering
  • BTW moet vooraf worden betaald
  • BTW kan worden teruggevorderd bij de overheid
  • Overheidssubsidies zijn voor de klant