Wettelijke vermeldingen

Uitgever:
AGCO Finance B.V
Vestdijk 51
Postbus 652
5600 AR Eindhoven

Tel : 040-233.87.88
Fax: 040-233.86.43
Email: salessupport@agcofinance.com

Vertegenwoordigd door de bestuurders:
A.J. in `t Veld

Juridische vorm:
Besloten Vennootschap

Handelsregister:
KvK Utrecht nr. 53658124H00

Btw-nummer:
NL850965.044B01