Veelgestelde vragen

Mijn eerste incasso lijkt niet te kloppen. Wat is de reden hiervan?
Het eerste incassobedrag bestaat altijd uit uw eerste termijnbedrag en is eventueel, volgens uw contract, verhoogd met eenmalige administratiekosten of een inruil en/of aanbetaling. Meestal is dit de reden waarom het eerste incassobedrag afwijkt.

Wanneer vindt de eerste incasso plaats?
Zodra wij alle stukken hebben ontvangen, doen wij de laatste controles. Is alles in orde? Dan verwerken wij uw contract in onze administratie en maken we uw eerste factuur op. Dit duurt meestal tussen de 3 en 17 werkdagen. De volgende incasso doen wij volgens de afspraken in uw contract. Het kan voorkomen dat de eerste en tweede incasso elkaar snel opvolgen.

Kan het moment van de incasso aangepast worden?
Nee, dit is niet mogelijk. De incassodatum is namelijk gekoppeld aan de ingangsdatum van uw contract.

Hoe wordt de ingangsdatum van mijn contract bepaald?
De ingangsdatum van het contract is gelijk aan de datum die staat vermeld op het getekende acceptatiecertificaat. Dit is de datum waarop u de bedrijfsmiddelen, die onderwerp zijn van uw contract, heeft ontvangen. Is er geen acceptatiecertificaat? Dan is de ingangsdatum die op het contract staat leidend.

Ik zie dat deze maand meerdere incasso's met hetzelfde contractnummer hebben plaatsgevonden. Hoe kan dit?
Als de ingangsdatum van uw contract in het verleden ligt, en er dus al enkele vervaldata van de termijnen zijn verstreken, kan het voorkomen dat meerdere incasso’s tegelijk plaatsvinden.

Het bedrag op mijn factuur komt niet overeen met het termijnbedrag op mijn contract. Hoe kan dit?
Het termijnbedrag is veranderd. In onze welkomstbrief leggen wij u uit hoe dat komt. Lees daarom deze welkomstbrief goed door.

Ik heb geen btw-factuur ontvangen. Hoe kan dit?
Dit kan te maken hebben met de leasevorm van uw contract. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op. Onze Klantenservice is op werkdagen van 09.00 tot 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 040 2339757. Houd uw contractnummer bij de hand.

De aankoopfactuur van mijn bedrijfsmiddel ontbreekt, maar ik heb dit toch nodig voor mijn boekhouding?
Het ontvangen van een aankoopfactuur is afhankelijk van het type contract dat u heeft afgesloten.

  • Bij een Financiële Lease Pandrecht ontvangt u de aankoopfactuur altijd van de leverancier op naam van uw bedrijf.
   • Heeft u een Financiële Lease Huurkoop afgesloten? Wij kopen het bedrijfsmiddel dan eerst van de leverancier. Vervolgens sluiten we de leaseovereenkomst met u. We sturen u bij de eerste leasetermijn een btw-factuur. Ook ontvangt u van ons een amortisatieschema. Hiermee kunt u het contract en het bedrijfsmiddel opnemen in uw administratie.
    • Bij een Operationele Lease (huurovereenkomst) zijn wij zowel economisch als juridisch eigenaar. In dat geval huurt u het bedrijfsmiddel van ons, en daarom verstrekken wij u geen aankoopfactuur.

    Er heeft een afschrijving plaatsgevonden, maar ik heb geen factuur ontvangen. Hoe kan dit?

     • Bij een Financiële Lease (Huurkoop of Pandrecht), waarvoor een SEPA-machtiging is afgegeven, ontvangt u geen facturen. Omdat er geen btw op deze documenten staat, is dit niet nodig voor uw administratie. De afschrijvingen zijn gelijk aan de termijnbedragen.
      • Als u gekozen heeft voor digitale facturatie, dan vindt u (een link naar) de facturen terug in uw mailbox.

      Verzekering
      Neem de clausules over “verzekering” zorgvuldig door. In veel gevallen bent u verplicht om het/de bedrijfsmiddel(en) te verzekeren en kan het voorkomen dat wij u vragen om hiervan een bewijs aan te leveren. Als dit van toepassing is, ontvangt u hier binnenkort meer uitleg over.