Header climate journey.

VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS

Det vi strävar efter är partnerskap som bygger på förtroende. Personlig kontakt är en avgörande del av ett värdefullt partnerskap. Vi tar detta på allvar och besöker dig på plats, och vi ger dig en egen kontaktperson i vårt backoffice-team. 

Service

Att besluta sig för att investera i en ny maskin är inte som att köpa grönsaker i affären. Vi tar oss alltid tid att ge dig stöd i att strukturera upp investeringen och identifiera för - och nackdelar. Vi anpassar finansieringsavtalet efter era önskemål oc h behov. Ett väl genomtänkt finansiellt upplägg kan i många fall ge dig som kund den trygghet som krävs för att genomföra investeringen. Vi delar all information transparent och ser till att papperen är tydligt strukturerade och enkla att förstå.


Vi satsar på våra partners. Tiderna är inte alltid goda, och det är just då som ett partnerskap betyder något. Du kan lita på vårt handslag.

AGCO BRANDS