Användarvillkor

Friskrivningsklausul 
 
All information som tillhandahålls av AGCO Finance/De Lage Landen International B.V. (hädanefter DLL) på eller via dess webbplatser (t.ex. via länkar till webbplatser från tredje part), skall inte uppfattas som ett erbjudande eller någon typ av finansiella tjänst. Även om DLL erhåller information från källor som anses tillförlitliga, kan DLL inte garantera informationens riktighet eller fullständighet. Den information som ges är allmän och kan ändras när som helst utan förvarning. 
 
De uppgifter som lämnas innebär inte några rättigheter. Varken DLL eller någon annan leverantör av information för dessa webbplatser har något ansvar för innehållet eller för någon information som tillhandahålls på eller via webbplatserna. DLL har inget ansvar för innehållet på webbplatser som man inte själv hanterar eller för webbplatser som har länkar som går till eller från webbplaster som DLL inte kontrollera. Den person som inhämtar information från webbplatserna (hädanefter användaren) är ansvarig för den information som han eller hon tar del av och dess användning. Informationen är endast avsedd för användaren och den får inte överföras, kopieras, bearbetas eller distribueras. Användaren är skyldig att följa alla DLL:s instruktioner om hur informationen får användas. 
 
Nederländsk lag gäller.