Tillgänglighet

Översikt 
Vi tycker att informationen på Internet ska vara lätt att använda och tillgänglig för alla. Därför har vi skapat en webbplats som du kan anpassa. Den här sidan beskriver de funktioner som finns och som kan göra webbplatsen mer användarvänlig. 

Användarfunktioner som beskrivs på den här sidan 
 • Snabbtangenter

 • Bilder och Alt-taggar

 • Textstorlek

 • Kodningsstandarder och överensstämmelse

 • Anpassade versioner med endast text eller hög kontrast

 • Rekommenderade specifikationer

Snabbtangenter 
Snabbtangenter är genvägar på tangentbordet som du kan använda oavsett om du använder ett tangentbord eller en pekskärm när du navigerar i webbplatsen. Med hjälp av snabbtangenterna kan du snabbt och enkelt förflytta dig mellan webbplatsens olika huvuddelar. 
 
Om du använder Windows trycker du ner och håller kvar "Alt"-tangenten tillsammans med en snabbtangent för att markera en länk på önskad sida. Om du vill välja länken trycker du på "Enter". 
 
Mac-användare trycker på och håller ner "Ctrl"-tangenten tillsammans med snabbtangenten för att automatiskt komma till önskad sida. 
 
På den här webbplatsen används följande snabbtangenter: 
 • "Alt" + "0" – Länk till tillgänglighetssidan.

 • "Alt" + "1" – Länk till startsidan.

 • "Alt" + "2" – Länk till "Gå till huvudinnehållet".

 • "Alt" + "4" – Länk till sökfunktionen (placerar markören i sökrutan högst upp på sidan).

Bilder och Alt-taggar 
Vi har försökt att inte använda överdrivet mycket grafik på webbplatsen och hämtningstiderna har minskats. 
 
De bilder som finns på webbplatsen är försedda med "Alt"-taggar. "Alt"-taggar är text som visas i stället för bilderna. På så sätt kan du förstå vad bilden innehåller om den inte laddas ner, om du avaktiverat visning av bilder eller om du använder stödteknik för att navigera på webbplatsen. 
 
Textstorlek 
Vi har inte bestämt en fast textstorlek på webbplatsen så du kan ändra textstorleken efter dina behov. 
 
Det finns flera sätt att ändra textstorleken i en webbläsare; lättast är att följa stegen nedan. 
 
Internet Explorer och Firefox: 
Välj menyn "Visa". 
På menyn väljer du alternativet "Textstorlek". 
Klicka på den textstorlek som du vill använda. 
 
Du kan också öka och minska textstorleken genom att hålla ner Ctrl-tangenten och samtidigt använda mushjulet eller tangenterna "+" (plus) och "-" (minus).

Kodningsstandarder och överensstämmelse 
Den här webbplatsen är byggd med kod som följer standarden World Wide Web Consortium (W3C) för XHTML och formatmallar. W3C är ledande auktoritet inom standarder och praxis för webbutveckling. 
 
Webbplatsen visas korrekt med aktuella webbläsare. Eftersom den är kodad med standardiserad XHTML-kod innebär det att alla kommande webbläsare också kommer att visa webbplatsen på rätt sätt. Vi förbättrar ständigt webbplatsen så att sidorna stämmer med minst A-nivån i W3C:s Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0. 
 
Det kan finnas ett fåtal sidor som inte uppfyller riktlinjerna. Även om vi gör allt vi kan, med många medarbetare, för att hela webbplatsen ska uppfylla kraven, är detta en fortgående process. 
 
Om du får problem att komma åt informationen på den här webbplatsen är vi tacksamma om du vill underrätta oss via sidan Kontakta oss. 

Anpassade versioner med endast text eller hög kontrast 
Om du vill ha en version med endast text eller hög kontrast av den här webbplatsen, går du till Microsoft Tillgänglighet Läraren sidorna för att få detaljerad information om hur du använder anpassade formatmallar, samt provformatmallar som du kan hämta.
 
Rekommenderade specifikationer 
För att se vilka specifikationer vi rekommenderar för att webbplatsen ska kunna visas på ett optimalt sätt klickar du på "Mer information" nedan. 
 • Skärmupplösning på 1 024 x 768 eller högre.

 • Färgdjup på 32 bitar.

 • ADSL-Internetanslutning (bredband).

 • Mozilla Firefox 2.0 eller Internet Explorer 7

 • Adobe Flash Player 7 eller senare.

 • Adobe Acrobat Reader 6 eller senare.

 • WinZip 9 eller senare.