Header climate journey.

VÅRA VÄRDEN

Partnerskap

Det viktigaste för oss är våra partner s och deras behov. Vi eftersträvar långsiktiga partnerskap som baseras på ömsesidigt förtroende. Vår målsättning är framgång för båda parter.


Förtroende

AGCO Finance ägs av AGCO och De Lage Landen. Två världsledande företag inom sina respektive fält: AGCO inom tillverkning och distribution av jord - och skogsbruksmaskiner: De Lage Landen inom finansiella tjänster. AGCO tillverkar en stor del av världens ledande varumärken inom jordbrukssektorn. De Lage Landen ägs av holländska Rabobank, en av världens största och finansiellt starkaste banker.


Prestanda

Med specialistkompetens inom jord - , skogsbruks - och finanssektorn fö rstår vi, bättre än de flesta, behovet av flexibla finansieringslösningar som passar jord - och skogsbrukare. Vi som jobbar inom AGCO Finance har dessutom en bakgrund från, eller ett stort intresse för jord - och skogsbrukssektorn.


Flexibilitet 
Det vi gör är att erbjuda skräddarsydd finansiering som passar våra partners behov. Vi anpassar oss snabbt till föränderliga marknader och kundbehov. Vi har en flexibel inställning och är mångsidiga. 

AGCO BRANDS