SEKRETESSFÖRKLARING

Inledning 
De Lage Landen International BV och dess dotterbolag, som AGCO Finance och närstående bolag (hädanefter DLL), respekterar din integritet och vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter. DLL:s rättesnöre är att respektera (potentiella) kunders integritet i all sin verksamhet. DLL skall behandla dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. I Nederländerna följer DLL också den till sekretesspolicy som gäller för Rabobank Group (där DLL också ingår). Den här sekretesspolicyn beskriver DLL:s hantering av data och dina rättigheter när det gäller denna hantering. 
 
Insamling av personuppgifter 
DLL levererar finansiella lösningar till köpare av kapitalvaror. För att göra detta arbetar DLL tillsammans med tillverkare och distributörer av dessa varor. Vi kan erbjuda och/eller sälja tjänster och/eller produkter direkt genom dessa tillverkare och distributörer eller genom andra leverantörer (hädanefter våra partnerföretag). Personuppgifter kommer normalt samlas in från dig när du (eller ditt företag) vill köpa en av våra produkter med DLL. Ibland kan DLL också få personuppgifter från andra källor (exempelvis Rabobank Group eller kreditvärderingsföretag). 
 
Omfattning och ändamålet med personuppgifterna 
DLL använder dina personuppgifter för att utföra kreditkontroller, tillhandahålla och förbättra våra finansiella produkter och tjänster, registrera dem i våra administrations- och kundsystem, uppfylla gällande regler och förordningar, förebygga bedrägerier och penningtvätt och för att underhålla och, om du ger oss tillåtelse, för att fördjupa vår affärsrelation med dig (t.ex. genom direktmarknadsföring) och marknadsundersökningar. DLL kan även använda dina personuppgifter för att syndikera och värdepapperisera finansiella produkter till andra finansiella företag. 
 
Utlämning av personuppgifter till tredje part 
DLL kan lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen (inklusive Rabobank) och även till tredje part, inklusive partnerföretag och andra företag som säljer och tillhandahåller våra tjänster för de ändamål som anges ovan. DLL får inte dela dina personuppgifter med tredje part för ändamål som är oförenliga med de ändamål som anges ovan. 
 
DLL kommer att göra sitt bästa för att se till att tredje part följer villkoren i den här sekretesspolicyn. I den mån dessa parter hanterar dina personuppgifter för vår räkning, kommer vi att kräva att de vidtar åtgärder för att garantera säkerheten och integriteten för dina personuppgifter. 
 
Rättigheter 
Du har rätt att få information om källan till dina personuppgifter och kan begära att DLL uppdaterar, rättar eller raderar personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, ofullständiga, irrelevanta eller i strid med lagar och förordningar. Klicka på Kontakt-knappen nedan om du vill kontakta oss. 
 
Du har också rätt att kostnadsfritt säga nej till information om våra finansiella produkter och tjänster som vi ibland skickar till dig. Om du inte vill ha vår information kan du skicka ett meddelande via e-post till den avdelning inom DLL som du gör affärer med eller till den e-postadress som anges i den information som vi skickar till dig.
 
Internationella överföringar 
Dina personuppgifter kan överföras till platser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), t.ex. till våra dotterbolag och partnerföretag som är belägna där. Om informationen överförs till ett land utanför EES-området, kommer DLL se till att informationen skyddas och att nödvändiga åtgärder och kontroller vidtas för att upprätthålla sekretess och säkerhet för dina personuppgifter och att överföringen följer gällande dataskyddslagstiftning. 
 
Cookies för informationshantering 
DLL samlar in information på sin webbplats med hjälp av cookies, dvs. små textfiler som webbplatsen överför automatiskt till din webbläsare. Den information som överförs via sådana cookies används för att förbättra funktionaliteten hos olika webbsidor och för att anpassa webbplatsen så att den uppfyller användarnas behov och krav. Du kan välja att inte acceptera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att inaktivera cookies kan det påverka webbplatsens funktioner. 
 
Ändringar av Cookie-policyn 
DLL kommer att ändra och uppdatera den här Sekretesspolicyn. Vi rekommenderar att du läser igenom policyn regelbundet för se om det skett några förändringar. [Cookie förklaring] 
 
Kontakta oss 
Kontakta oss om du har några frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter.