Leasing

Leasing ger Dig som Kund större möjlighet att anpassa betalningen till utnyttjandet av utrustningen. Kostnaden per betalningstillfälle blir på detta sätt lägre än vid motsvarande avbetalningsupplägg.

AGCO Finance står som ägare till utrustningen och Du som brukare. Moms erläggs på varje leasingbetalning och inte direkt som vid avbetalning. Då AGCO FINANCE äger utrustningen gör heller inga avskrivningar. Leasingavgiften tas normalt som en rörelsekostnad och belastar då inte ditt företags balansräkning.IHRE 

FÖRDELAR

  • Normal finansieringstid: 2-7 år
  • Moms: Erläggs löpande under finansieringstiden på varje leasingavgift
  • Första förhöjd leasingavgift: Normalt erläggs en första förhöjd leasingavgift motsvarande 20 % av köpeskillingen. Denna kan erläggas genom inbyte eller direkt till AGCO Finance
  • Försäkring: Din leasingaffär kan även omfatta försäkring allt på samma faktura