Avbetalning

Det idag vanligaste sättet att finansiera sin investering. Utrustningen är Din egendom och finansieras genom ett lån från AGCO Finance där utrustningen står som säkerhet för lånet.

Då Du själv äger utrustningen deklarerar du moms för inköpet direkt och gör själv avskrivningar varje år i ditt bokslut. Du ansvarar själv för att utrustningen underhålls och hålls försäkrad. Du står även risken om något skulle hända med utrustningen.

FÖRDELAR

  • Normal finansieringstid: 3-8 år
  • Moms: Normalt tas ett korttidslån hos AGCO Finance på mellan 2-14 månader för momsen. På så sätt behöver du inte ligga ute med pengar innan du får tillbaka momsen av Skatteverket
  • Amortering: Du kan amortera med samma belopp vid varje betalningstillfälle (s.k rak amorteringsplan) eller med en amorteringsplan som varierar under året för att matcha dina intäkter (s.k stafflad amorteringsplan). Önskar Du en jämn betalningstakt kan Du även amortera tillbaka lånet med s.k annuitet. Summan av amortering och ränta blir då mycket jämn under avtalstiden. Vid annuitetsbaserad avbetalning skrivs skulden av något långsammare i början på avtalstiden för att sedan öka efter hand
  • Handpenning/Inbyte: Normalt amorteras lånet med 20 % direkt i form av handpenning eller genom lämnat inbyte. Har du ett lån på ditt inbyte hjälper vi dig att lösa detta
  • Ränta: Erläggs baserad på aktuell skuld. AGCO Finance erbjuder avbetalning till både rörlig och fast ränta