PRIVACYVERKLARING

AGCO Finance privacyverklaring 
Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring van AGCO Finance B.V. worden de normen beschreven die AGCO Finance B.V. hanteert voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen, inclusief maar niet beperkt tot haar klanten, partners, dealers, leveranciers en overige derden.

Download onze privacyverklaring