PRIVACYVERKLARING

Algemeen 
AGCO Finance beheert deze website voor informatie-, opleidings-, marketing- en communicatiedoeleinden. Het doel van deze verklaring is om uitleg te geven over de manier waarop wij gebruikmaken van de informatie die u ons toevertrouwt op deze site. Deze informatie wordt behandeld op de meest vertrouwelijke wijze. Wij verbinden ons ertoe om te voldoen aan de wet op de privacy en gegevensbescherming. Deze site kan zijn bezoekers verschillende middelen aanbieden om hun belangstelling uit te drukken of om informatie over de producten en diensten van AGCO Finance te verkrijgen. In dit verband zullen wij persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met onze werkwijze. 
 
Aanvullende inlichtingen 
1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld? 
U kan worden gevraagd om bepaalde gegevens zoals uw naam, uw beroep, uw e-mailadres, uw postadres en uw telefoonnummer op te geven. 
 
2. Hoe worden de gegevens verzameld en gebruikt? 
Wij zullen deze gegevens registreren in onze databases of andere opslagmedia. Deze zullen ook worden gebruikt in de administratie van onze online services, analyse van markt en klanten, evenals de herziening, ontwikkeling en verbetering van onze diensten. Zo kunnen we deze informatie gebruiken voor reclame en promotionele doeleinden, of om u te informeren over de lancering van nieuwe producten en diensten. 
 
3. Waar zullen deze gegevens openbaar worden gemaakt of overgedragen? 
In geen geval, zullen wij persoonlijke gegevens verkopen, uitwisselen of verhuren aan derden. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende entiteiten, in overeenstemming met paragraaf 2 hierboven: 
(a) aan onze medewerkers en agenten voor het beheer van uw rekeningen, diensten en producten op korte of lange termijn; 
(b) aan agenten die op basis van uw gegevens profielen bepalen voor commerciële doeleinden ten gunste van AGCO Finance. 
(c) aan eenieder gebonden door wettelijke of professionele verplichting; 
(d) aan de dealers, distributeurs of zakelijke partners van AGCO Finance. 
(e) aan de gelieerde vennootschappen van AGCO Finance, gevestigd zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte en die niet in aanmerking komen voor juridische bescherming van de privacy of met betrekking tot andere fundamentele rechten. 
 
4. Hoe zit het met Cookies? 
Cookies zijn gegevens die we naar de browser van uw harde schijf zullen sturen zodat u bepaalde functies krijgt en wij informatie over uw verschillende bezoeken aan onze site kunnen verzamelen. Dankzij deze cookies kunnen wij onze site gebruiksvriendelijker maken door, bijvoorbeeld, uw wachtwoord op te slaan. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch, maar dit is geen vereiste. Meestal kunt u de instellingen van uw browser wijzigen en de cookies blokkeren en nog steeds genieten van het merendeel van de functies van deze site. 
 
Veiligheid 
We doen ons best om uw informatie te beschermen. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van alle gegevens die verstrekt zijn. Daarom moet u aanvaarden dat beveiligingsrisico's inherent zijn aan online uitwisselingen, evenals voor aankopen op het Internet. 
Met uitzondering van nalatigheid, niet-opzettelijke gedragingen of frauduleuze actie van onze kant aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor eventuele inbreuken op de beveiliging van deze gegevens. Alle producten en diensten zijn onderworpen aan de voorwaarden vermeld op deze site.