PERSONVERNERKLÆRING 

Introduksjon 
De Lage Landen International B.V. med datterselskaper, for eksempel AGCO Finance, og tilknyttede selskaper (heretter omtalt som DLL) tar personvernet ditt på alvor og iverksetter tiltak for å behandle personopplysninger på en fortrolig måte. DLLs bærende prinsipp er å respektere (potensielle) klienters personvern i forbindelse med alle sine aktiviteter. DLL vil bare behandle personopplysningene dine («dataene») i samsvar med denne Personvernerklæringen og gjeldende personvernlover. I Nederland følger DLL dessuten personvernerklæringen til Rabobank Group (som DLL er en del av). Denne Personvernerklæringen beskriver hva slags databehandling DLL benytter seg av, og hvilke rettigheter du har i forbindelse med slik databehandling. 
 
Innsamling av personopplysninger 
DLL leverer finansløsninger til kjøpere av kapitalvarer. For å få til dette samarbeider DLL med produsenter og distributører av slike varer. Vi kan komme til å tilby og/eller selge tjenester og/eller produkter selv, via slike produsenter og distributører eller via andre leverandører (heretter omtalt som våre «partnerselskaper»). Vi vil vanligvis samle inn personopplysninger av deg når du (eller selskapet ditt) søker om et av produktene våre hos DLL. DLL kan fra tid til annen innhente personopplysninger fra andre kilder (for eksempel Rabobank Group eller kredittvurderingsbyråer). 
 
Omfanget av og formålet med å behandle personopplysninger 
DLL vil bruke personopplysningene dine til å utføre kredittsjekker, levere og forbedre finansielle produkter og tjenester, registrere deg i våre systemer for kontraktsforvaltning og kunderelasjonsstyring (CRM), overholde gjeldende forskrifter og regelverk, forebygge bedrageri og hvitvasking og til å vedlikeholde og – hvis du på forhånd gir ditt samtykke til det – utvide vår forretningsrelasjon med deg (f.eks. gjennom markedsføring), og til å gjennomføre markedsundersøkelser. DLL kan også bruke personopplysningene dine til å syndikere og verdipapirisere finansprodukter med andre finansselskaper. 
 
Deling av personopplysninger med tredjeparter 
DLL kan komme til å dele personopplysningene dine innenfor sin egen gruppe (inklusive Rabobank) og med tredjeparter, inklusive partnerselskaper og andre selskaper som er involvert i salg og levering av våre tjenester, i forbindelse med ovennevnte formål. DLL vil ikke dele personopplysningene dine med tredjeparter til formål som ikke er i overensstemmelse med de ovennevnte formålene. 
 
DLL vil gjøre sitt beste for å forsikre seg om at slike tredjeparter følger prinsippene som er nedfelt i denne Personvernerklæringen. I den grad disse partene behandler personopplysningene dine på våre vegne, vil vi kreve at de treffer adekvate tiltak for å verne om sikkerheten rundt og integriteten av personopplysningene dine. 
 
Rettigheter 
Du har rett til å be om en oversikt over og informasjon om kilden til personopplysningene dine, og til å be DLL om å oppdatere, rette eller slette personopplysningene dersom de er feilaktige, ufullstendige, irrelevante eller i strid med gjeldende lover og forskrifter. Du kan kontakte DLL skriftlig på den adressen som er oppgitt under kontaktknappen nedenfor. 
 
Du har også rett til å klage – kostnadsfritt – dersom du ikke ønsker å motta informasjon om våre finansielle produkter og tjenester, som vi sender ut fra tid til annen. Det kan du gjøre ved å sende en e-post til den avdelingen i DLL du er i kontakt med, eller du kan bruke adressen som er oppgitt i kommunikasjonen fra DLL. 
 
Internasjonale overføringer av informasjon 
Personopplysningene dine kan bli overført til adresser utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-området), for eksempel til våre datterselskaper og partnerselskaper som befinner seg der. I de tilfeller der opplysningene dine overføres til et land utenfor EØS-området, vil DLL forsikre seg om at det benyttes et adekvat beskyttelsesnivå, og at nødvendige tiltak og relevante kontroller er på plass for å holde opplysningene dine konfidensielle og sikre, samt at nevnte overføring skjer i samsvar med gjeldende personvernlover. 
 
Informasjonskapsler for informasjonshåndtering 
DLL samler inn informasjon på nettstedet sitt gjennom bruk av informasjonskapsler, som er små tekstfiler som et nettsted automatisk overfører til nettleseren din. Dataene som samles inn gjennom slike informasjonskapsler, brukes til å forbedre den tekniske nøyaktigheten av de forskjellige internettsidene og til å skreddersy dette nettstedet etter brukerens behov og krav. Hvis du vil deaktivere informasjonskapslene, kan du hindre at de aksepteres automatisk, via nettleserinnstillingene. Dette nettstedets funksjonalitet kan bli påvirket av at du deaktiverer informasjonskapsler. 
 
Endringer av Personvernerklæringen 
DLL vil fra tid til annen endre og oppdatere denne Personvernerklæringen. Vi anbefaler at du sjekker erklæringen regelmessig for å holde deg informert om slike endringer. 
 
Kontakt oss 
Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål angående ditt personvern.