Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen som leveres av AGCO Finance / De Lage Landen International B.V. (heretter kalt «DLL») på eller via dets nettsteder (herunder via lenker til tredjeparters nettsteder), utgjør ikke et tilbud eller noen form for finansiell tjeneste. Selv om DLL innhenter informasjon fra kilder som regnes som pålitelige, kan DLL ikke garantere at informasjonen er nøyaktig eller fullstendig. Den tilveiebrakte informasjonen er generell og kan fra tid til annen endres, uten at det blir gitt nærmere beskjed om det.

Den tilveiebrakte informasjonen medfører ikke en overdragelse av rettigheter. Verken DLL eller noen annen leverandør av informasjon til disse nettstedene påtar seg noe ansvar for innholdet på dem, eller for informasjonen som oppgis på eller via nettstedet/nettstedene. DLL påtar seg intet ansvar for innholdet på nettsteder det ikke selv vedlikeholder, eller som det pekes til via linker, eller som selv peker til DLLs nettsteder via linker. Vedkommende som henter informasjon fra nettstedet/nettstedene – heretter kalt «brukeren» – er ansvarlig for informasjonen som velges ut, og for alle måter informasjonen brukes på. Informasjonen er bare tiltenkt brukerens egen anvendelse og må ikke overføres, kopieres, behandles eller distribueres til andre. Brukeren er forpliktet til å følge samtlige instrukser fra DLL angående dens anvendelse.

Nederlandsk lov gjelder.