Header climate journey.

LEASING

Leasing har etter hvert blitt den mest benyttede formen for finansiering ved anskaffelse av landbruksutstyr. Leasing binder ikke opp øvrige pantesikkerheter da det vanligvis bare tas pant i utstyret. Du betaler herved bare den løpende leasingkostnaden og binder derfor ikke kapital som kan benyttes til andre formål.

FORDELER

  • Enkelt, ingen betaling av mva. ved kjøp. 
  • Vanligvis bare sikkerhet i utstyret, binder ikke opp kapital. 
  • Du betaler bare for løpende leasing leie slik at kapital kan benyttes til andre formål.
  • Muliggjør erstatning av utdatert utstyr. 
  • Øker likviditeten.