Leasing

Leasing har etter hvert blitt den mest benyttede formen for finansiering ved anskaffelse av landbruksutstyr. Leasing binder ikke opp øvrige pantesikkerheter da det vanligvis bare tas pant i utstyret. Du betaler herved bare den løpende leasingkostnaden og binder derfor ikke kapital som kan benyttes til andre formål.

FORDELER

  • Enkelt, ingen betaling av mva. ved kjøp.
  • Vanligvis bare sikkerhet i utstyret, binder ikke opp kapital.
  • Du betaler bare for løpende leasing leie slik at kapital kan benyttes til andre formål.
  • Muliggjør erstatning av utdatert utstyr.
  • Øker likviditeten.