ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER 

Indledning 
De Lage Landen International B.V. og dets datterselskaber, f.eks. AGCO Finance, og tilknyttede virksomheder (herefter samlet kaldet DLL) respekterer dit privatliv og tager forholdsregler, så personoplysninger behandles fortroligt. DLLs vejledende princip er at respektere (potentielle) kunders privatliv i alle sine aktiviteter. DLL må kun behandle dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger og gældende databeskyttelseslove. I Holland overholder DLL også den erklæring om beskyttelse af personoplysninger, som Rabobank-koncernen (som DLL er en del af) har udarbejdet. Denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger beskriver den databehandling, som udføres af DLL, og dine rettigheder i forbindelse med sådan databehandling. 
 
Indsamling af personoplysninger 
DLL leverer finansieringsløsninger til købere af kapitalgoder. I denne forbindelse samarbejder virksomheden med producenter og distributører af disse goder. Vi kan tilbyde og/eller sælge tjenester og/eller produkter direkte, via disse producenter og distributører eller via andre leverandører (herefter kaldet vores partnervirksomheder). Personoplysninger indsamles som regel fra dig, når du (eller din virksomhed) ansøger om et af vores produkter hos DLL. DLL kan undertiden indhente personoplysninger fra andre kilder (f.eks. Rabobank-koncernen eller kreditvurderingsbureauer). 
 
Omfang af og formål med behandling af personoplysninger 
Dine personoplysninger vil blive brugt af DLL til at foretage kreditverificering, levere og forbedre vores finansielle produkter og serviceydelser, inklusion i vores systemer til kontraktadministration og styring af kundeforhold, overholdelse af gældende regler og bestemmelser, forhindring af svig og hvidvaskning af penge, opretholdelse og - med forudgående tilladelse fra dig - udvidelse af vores indbyrdes forretningsforhold (f.eks. via direct marketing) og udførelse af markedsundersøgelser. DLL kan også bruge dine personoplysninger til at syndikere og sekuritisere finansielle produkter over for andre finansielle virksomheder. 
 
Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter 
DLL kan videregive dine personoplysninger inden for koncernen (herunder Rabobank) og til tredjeparter, herunder partnervirksomheder og andre virksomheder, der beskæftiger sig med salg og levering af vores tjenester til ovenstående formål. DLL må ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter til formål, der er uforenelige med ovenstående formål. 
 
DLL vil bestræbe sig på at sikre, at disse tredjeparter overholder principperne i denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger. I det omfang disse parter behandler dine personoplysninger på vores vegne vil vi kræve, at de tager tilstrækkelige forholdsregler for at beskytte og sikre integriteten af dine personoplysninger. 
 
Rettigheder 
Du har ret til at indhente en oversigt over og oplysninger om kilden til dine personoplysninger og anmode DLL om at opdatere, rette eller slette personoplysninger, hvis de er forkerte, ufuldstændige, irrelevante eller i strid med love og bestemmelser. Du kan kontakte DLL skriftligt på den adresse, der er anført under nedenstående kontaktknap. 
 
Du har også ret til gratis at afvise at modtage oplysninger om vores finansielle produkter og tjenester, som vi måtte sende til dig fra tid til anden. Du kan gøre dette ved at sende en e-mail til den division af DLL, som du handler med, eller bruge den adresse, som er anført i vores henvendelse til dig. 
 
International overførsel 
Dine personoplysninger kan blive overført til lokationer uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, f.eks. de af vores datterselskaber og partnervirksomheder, som er placeret her. Når dine oplysninger således overføres til et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, vil DLL sikre, at der er et tilstrækkelig beskyttelsesniveau, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger og etableret de relevante kontroller for at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine oplysninger, og at denne overførsel er i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. 
 
Cookies til ledelsesinformation 
DLL indsamler oplysninger på sit website ved hjælp af cookies, som er små tekstfiler, som et website automatisk overfører til din browser. De oplysninger, der indsamles via disse cookies, bruges til at forbedre den tekniske nøjagtighed af de forskellige internetsider og til yderligere at tilpasse websitet til brugernes behov og krav. For at deaktivere cookies skal du gå ind i indstillinger i din browser for at stoppe den automatiske accept af disse. Deaktivering af cookies kan påvirke funktionen af vores website. 
 
Ændring af Erklæring om beskyttelse af personoplysninger 
DLL ændrer og opdaterer denne Erklæring om beskyttelse af personoplysninger. Vi anbefaler, at du læser erklæringen med jævne mellemrum for at holde dig informeret om sådanne ændringer. 
 
Kontakt os 
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende fortroligheden af dine personoplysninger.