Sekretessförklaring

Allmänt

AGCO FINANCE tillhandahåller denna webbplats för information, utbildning, marknadsföring och kommunikation. Syftet med denna förklaring är att framställa hur vi använder personlig information som vi inhämtar från dig genom denna webbplats. All information behandlas konfidentiellt, och vi förbinder oss att iaktta lagstiftning om dataskydd och sekretess. Denna webbplats kan använda olika sätt på vilka besökare på webbplatsen kan uttrycka sitt intresse för eller begära information om AGCO FINANCE:s produkter och tjänster. I detta avseende samlar vi in och använder personlig information. Genom att du använder denna webbplats samtycker du till att vi samlar in och använder denna information.

Ytterligare information

1. Vilken personlig information samlas in?
Du kan bli ombedd att lämna information som namn, yrke, e-postadress, postadress och telefonnummer.

2. Hur används den insamlade informationen?
Vi lagrar informationen och behåller den i databaser eller andra lagringsmedia. Informationen används för att administrera våra webbplatstjänster och för marknads- och kundanalyser, samt för att granska, utveckla och förbättra våra tjänster. I detta avseende kan sådan information komma att användas för marknadsföringssyften och för att informera dig om våra produkter och tjänster.

3. Var kommer informationen att visas eller överföras?
Vi säljer, byter eller hyr inte ut personlig information till andra. Vi kan komma att tillhandahålla informationen om dig till följande, som kan använda den i enlighet med punkt 2 ovan:

a) till anställda och ombud som administrerar konton, produkter och tjänster som du har beställt nu eller i framtiden.

b) till ombud som profilerar dina uppgifter för våra marknadsföringssyften.

c) till någon på grund av skyldighet eller förpliktelse enligt lag.

d) till AGCO FINANCE:s återförsäljare eller affärspartners.

e) till företag inom AGCO Group som kan finnas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som kanske inte åtnjuter sekretesskydd enligt lag eller andra grundläggande rättigheter.

4. Cookie-hantering?
Cookies är dataenheter som kan skickas till webbläsaren på din dators hårddisk så att vi ska kunna erbjuda dig vissa funktioner och så att vi får information om besök på webbplatsen. Vi kan även använda cookies för att göra webbplatsen mer användarvänlig genom att till exempel spara ditt lösenord. De flesta webbläsare godkänner automatiskt cookies, men du behöver inte godkänna dem. Vanligtvis kan du göra en inställning på webbläsaren och förhindra godkännande, och trots det fortfarande använda de flesta funktionerna på denna webbplats.

Säkerhet
Vi försöker skydda all information som du lämnar ut till oss. Vi kan emellertid inte garantera säkerheten för lämnade uppgifter, och du godkänner säkerhetsrisken avseende korrespondens och köp över Internet. Vi kan inte hållas ansvariga för några säkerhetsbrott om de inte beror på uppsåtliga eller bedrägliga handlingar, eller vårdslöshet från vår sida. Alla produkter och tjänster tillhandahålls enligt de villkor som fastställs på denna webbplats.