Välkommen

AGCO FINANCE samarbetar med AGCO:s återförsäljare och finansierar jord- och skogsbruksmaskiner. Det är där vi har våra rötter och det är det vi kan bäst.

Varje kunds situation är unik, alltifrån den utrustning som efterfrågas, till finansiella- och skattemässiga förhållanden. Med dagens komplexa regelverk blir finansieringen en lika viktig del av investeringen, som de tekniska funktionerna.

Ett väl genomtänkt finansiellt upplägg kan i många fall ge dig som kund den trygghet som krävs för att genomföra investeringen.

Ta kontakt med oss idag och diskutera Dina behov!

Vi finansierar det vi producerar

AGCO FINANCE ägs av AGCO och De Lage Landen. Två världsledande företag inom sina respektive fält: AGCO inom tillverkning och distribution av jord- och skogsbruksmaskiner: De Lage Landen inom finansiella tjänster. AGCO tillverkar en stor del av världens ledande varumärken inom jordbrukssektorn. De Lage Landen ägs av holländska Rabobank, en av världens största och finansiellt starkaste banker.

De båda företagen erbjuder en unik kombination av kunskap och erfarenhet om utrustningen och om hur den ska finansieras.

AGCO FINANCE finns i 14 länder och grundades 1990. I Sverige bedriver vi vår verksamhet med egen personal genom De Lage Landen Finans AB.

Vi finansierar det vi brinner för

Med specialistkompetens inom jord-, skogsbruks- och finanssektorn förstår vi, bättre än de flesta, behovet av flexibla finansieringslösningar som passar jord- och skogsbrukare. Vi som jobbar inom AGCO FINANCE har dessutom en bakgrund från, eller ett stort intresse för jord- och skogsbrukssektorn.

Sist men inte minst; vi samarbetar bara med AGCO och dess återförsäljare. Och vi finansierar i första hand jord- och skogsbruksmaskiner.

Vi finansierar det vi kan

Vår naturliga relation med AGCO ger oss löpande god kunskap om jord- och skogsbruksmaskiner, något som andra finansiella aktörer ofta saknar. Det gäller maskinernas användningsområde och dess andrahandsvärde. Baserat på vår globala expertis om ledande maskiners andrahandsvärde och lokala kunskap om kunderna ser vi exempelvis lagerfinansiering som en god grund för nya investeringar.

Till detta gör vårt djupa samarbete med De Lage Landen, som ingår i en av världens största och mest välskötta finansiella koncerner, att vi också kan erbjuda den nödvändiga ekonomiska stabiliteten för att våra kunder ska kunna göra långsiktigt goda affärer.

Rabobank

AGCO