Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

AGCO Finance prowadzi niniejszą stronę internetową, aby informować o swoich produktach i usługach. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad wykorzystania danych osobowych pozyskiwanych poprzez stronę internetową. Wszystkie informacje będą traktowane jako poufne. Jesteśmy zobowiązani zapewnić zgodność przetwarzania danych z Ustawą o ochronie danych osobowych. Strona internetowa wykorzystuje różne środki w celu przekazywania oraz pozyskiwania informacji odnośnie produktów i usług AGCO Finance. W tym celu dane osobowe są przez nas pozyskiwane i przetwarzane. Korzystając ze strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych.

Informacje Dodatkowe

1. Jaki rodzaj danych osobowych jest gromadzony?

Możesz być poproszony o padanie danych takich jak: imię i nazwisko, zawód, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, kod pocztowy oraz numer telefonu.

2. W jaki sposób dane są gromadzone i przetwarzane ?

Dane będą gromadzone i przechowywane w bazach danych lub na innych nośnikach. Informacje będą wykorzystywane do administrowania usługami dostępnymi poprzez stronę internetową, w celach analizy rynku i bazy klientów, jak również do przeglądu, rozwijania i udoskonalania naszych usług. Pod tym względem informacje mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych oraz do informowania Użytkowników o produktach i usługach.

3. Komu będą ujawniane i przekazywane informacje?

Nie będziemy sprzedawać lub wynajmować danych osobowych osobom trzecim. Możemy przekazać dane następującym podmiotom, które mają prawo wykorzystywać je zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 2:

a) pracownikom i pośrednikom w celach administrowania kontami, produktami lub usługami zamawianymi przez Użytkownika;

b) pośrednikom przetwarzającym dane dla celów marketingowych;

c) upoważnionym podmiotom w wyniku zobowiązania prawnego;

d) do dealerów, dystrybutorów lub partnerów biznesowych AGCO Finance;

e) spółkom należącym do grupy AGCO, które mogą być zlokalizowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz mogą nie podlegać przepisom o ochronie danych osobowych lub innych podstawowych praw.

4. Pliki "Cookies"

Pliki cookies to dane, które są wysyłane do przeglądarki na dysku twardym Użytkownika, aby umożliwić działanie pewnych funkcji oraz dostarczyć informacji dotyczących odwiedzin na stronie internetowej. Pliki cookies mogą być przez nas wykorzystywane również w celu ułatwiania korzystania ze strony internetowej np. poprzez zapamiętywanie hasła. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies, jednakże Użytkownik może w każdym czasie ustawić przeglądarkę tak, aby móc odrzucać prośby o przechowanie w ogóle lub wybranych plików cookies.

Ochrona

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazane nam informacje, jednakże nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazanych poprzez stronę internetową. Użytkownik korzystając ze strony internetowej akceptuje ryzyko związane z korespondencją elektroniczną oraz zakupami przez internet. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie bezpieczeństwa, o ile nie wynika to z naszego umyślnego działania lub zaniedbania. Wszystkie produkty i sługi są dostarczane z zastrzeżeniem Warunków Korzystania zawartych na niniejszej stronie internetowej.