Pożyczka

Pożyczka to rodzaj finansowania, który zna większość osób. Pożyczka jest produktem podobnym do kredytu, jednak ze względu na prostszą procedurę i mniejszą ilość wymaganych zabezpieczeń jest dla Klienta łatwiejsza do pozyskania. AGCO Finance przyjmuje pod zastaw przedmiot pożyczki. Po ostatecznym terminie płatności, sprzęt należy do Ciebie.

• Indywidualne umowy: Możliwość płatności sezonowych
• Faktura sprzedaży maszyny jest wystawiona na nazwisko Klienta
• Brak podatku od czynności cywilno prawnych
• Stopy procentowe ustalone w umowie: nie ma ryzyka zmiany stóp procentowych
• VAT płatny do Dostawcy w wysokości 23% od wartości faktury netto
• Część kapitałowa raty nie podlega opodatkowaniu VAT, a część odsetkowa jest zwolniona z podatku VAT
• Doskonały sposób na zakup sprzętu z wykorzystaniem funduszy unijnych
• Brak kosztów transferu na koniec okresu kredytowania
• Biznes plan nie jest wymagany
• Korzystasz z szybkiego procesu decyzyjnego