Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo,
z myślą o Państwa potrzebach udostępniamy formularze niezbędne przy realizacji umowy leasingowej/pożyczki.
 
Wypełnione formularze prosimy kierować do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. drogą mailową: mailto:dzial.operacji@agcofinance.com,  faksem: 22 279 47 15 bądź pocztą na adres naszej siedziby.

Dział Obsługi Klienta pozostaje do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 pod numerem telefonu (22) 279 47 14, a także pod adresem e-mail: dzial.operacji@agcofinance.com

ZMIANA ADRESU LUB FORMY PRAWNEJ FIRMY

Jeżeli zmieniła się forma prawna prowadzonej przez Państwa firmy albo jej dane adresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. wniosku wraz z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy.

W przypadku zmiany formy prawnej Państwa firmy niezbędne może się okazać przeprowadzenie oceny nowego podmiotu. W takiej sytuacji mogą być wymagane dodatkowe dokumenty finansowe.

Formularz nr 1

ZMIANA HARMONOGRAMU

Za zgodą AGCO Finance Sp. z o.o. możecie Państwo dokonać zmiany harmonogramu spłaty opłat leasingowych lub rat pożyczki.
Zmiany mogą polegać na:

 • wydłużeniu okresu trwania umowy,
 • skróceniu okresu trwania umowy,
 • zmianie wysokości opłat,
 • zmianie domyślnego terminu spłaty rat,
 • nadpłacie na umowie.

Warunkiem wprowadzenia zmian może być ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy (np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu - z uwagi na przepisy podatkowe).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie Strony następuje zmiana warunków umowy leasingu/pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat I Prowizji

AGCO Finance Sp. z o.o celu wprowadzenia zmian w umowie prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o.

Formularz nr 2

 

PODNAJEM PRZEDMIOTU LEASINGU

Za zgodą AGCO Finance Sp. z o.o. możecie Państwo oddać w użytkowanie przedmiot leasingu osobie trzeciej. W celu uzyskania zgody prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w Tabelą Opłat I Prowizji. AGCO Finance Sp. z o.o.

 

 

PRZEDTERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY LEASINGU/POŻYCZKI

WYDANIE OPINII O WSPÓŁPRACY

W celu uzyskania opinii o współpracy prosimy o wypełnienie formularza. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat I Prowizji AGCO Finance Sp. z o.o.

 

Formularz nr 5

DUPLIKATY

W celu uzyskania duplikatu prosimy o przesłanie formularza do Działu Obsługi Klienta AGCO Finance Sp. z o.o.:

 • duplikatu umowy,
 • duplikatu faktur,
 • duplikatu polisy,
 • duplikatu noty odsetkowej.

Opłata za wydanie duplikatu zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat I Prowizji. AGCO Finance.

 

Formularz nr 6

SZKODY KOMUNIKACYJNE I MAJĄTKOWE

W przypadku zaistnienia szkody prosimy o niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu towarzystwo ubezpieczeniowe i Policję, jeśli jest to konieczne. Towarzystwo ubezpieczeniowe należy powiadomić nie później niż w ciągu 3 dni od daty szkody.

Policję należy powiadomić najpóźniej w ciągu 12 h od stwierdzenia szkody w przypadku:

 • kradzieży pojazdu lub jakiejkolwiek jego części,
 • włamania,
 • wypadku z ofiarami w ludziach,
 • szkody powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo.

W celu zgłoszenia szkody do AGCO Finance Sp. z o.o. prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie do Działu Likwidacji Szkód na adres emailowy: michal.gortych@aon.pl bądź numer fax: 22 279 4751.

Formularz nr 7

Strony Powiązane