Stopka

Wydawca:
AGCO Finance Sp. z o.o.
Budynek Senator, ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Tel  + 48 (22) 279 47 14
Fax + 48 (22) 279 48 15
Email  sprzedaz@agcofinance.com

Reprezentacja:

Paweł Szeipuk – Członek Zarządu, Oliver Vockerodt – Członek Zarządu

Forma prawna:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Organ rejestrowy:

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000489328, kapitał zakładowy: 10.265.000,00 zł  opłacony w całości

NIP:

525-257-44-18

REGON:

REGON 147005992