Financiële leasing

Leasing is een veelgebruikte vorm van financiering in de landbouw. De nadruk ligt meer op het gebruik van een machine gedurende een bepaalde periode dan op de rechtstreekse aankoop van de apparatuur. De leasingmaatschappij koopt een machine op basis van uw behoeften en vereisten en stelt deze ter uw beschikking via een leaseovereenkomst. Bij financiële leasing stelt de verdeler de factuur op in naam van AGCO Finance. Dit soort van overeenkomst is gebaseerd op financiële, fiscale en liquiditeitsoverwegingen. Aan het einde van de periode kunt u beslissen om de machine al dan niet te kopen. U krijgt namelijk een optie tot aankoop, van 1 % tot 15 %.

• Van 2 tot max. 7 jaar.
• Vaste rentevoeten.
• De btw wordt op elke betaling aangerekend en hoeft u dus niet vooraf te financieren.
• De kosten zijn transparant en gematigd.
• Betaaltermijnen: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, seizoensplannen.
• Een gebruikte machine is geschikt als aanbetaling.
• U bent de economische eigenaar van de machine, waardoor u ze kunt activeren op uw balans.
• U profiteert van een snel beslissingsproces.