Vilkår for anvendelse

AGCO FINANCE driver denne hjemmeside med henblik på oplysning, uddannelse og kommunikation.

Dette AGCO FINANCE websted stilles til rådighed på nedenstående vilkår. Adgang og brug af dette sted betyder, at du accepterer disse vilkår.

Når du går ind på dette websted, giver du udtrykkeligt dit samtykke til administrativ overvågning på alle relevante tidspunkter. Beviser på eventuelle kriminelle aktiviteter, der findes under denne overvågning, kan videregives til de korrekte myndigheder. Hvis du ikke giver dit samtykke til denne overvågning, bedes du straks forlade webstedet.

Rettigheder, ejendomsret og interesser i forbindelse med ophavsret til softwaretekst eller grafik på dette websted, ejes eller haves i licens af AGCO FINANCE. Offentliggørelse, kopiering eller distribution af materialet på dette websted er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra AGCO FINANCE. AGCO FINANCE garanterer ikke, at brug af oplysninger på dette websted ikke vil krænke rettighederne for eventuel tredjepart, der ikke er tilknyttet AGCO FINANCE.

Indholdet på dette websted skal ikke fortolkes som udstedelse af en licens eller rettighed til at anvende patenter eller varemærker, der tilhører AGCO FINANCE, uden skriftlig tilladelse fra AGCO FINANCEeller en tredjepart, der måtte eje de viste patenter eller varemærker. Spørgsmål vedrørende anvendelsen af patenter eller varemærker eller hvorvidt et element er et varemærke, der tilhører AGCO FINANCE, skal rettes til AGCO FINANCE.

Tekstbilleder og informationer i denne publikation leveres inden for lovgivningens rammer uden ændringer og uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til stiltiende garantier for kvalitet, egnethed til bestemte formål eller at der ikke foreligger krænkelse af tredjeparts rettigheder. Denne bestemmelse påvirker ikke lovsikrede rettigheder.

AGCO har gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at oplysningerne på dette websted er så nøjagtige og aktuelle som muligt. Der kan dog forekomme unøjagtigheder, fejl eller udeladelser på webstedet, som AGCO fraskriver sig al ansvar for. Informationer på webstedet kan ændres når som helst. Informationer om AGCO FINANCE eller AGCO FINANCE's produkter er kun ment som eksempler og skal ikke tages til indtægt. Brugeren skal indhente nærmere oplysninger hos AGCO FINANCE. Auto-Guide eller AGCO FINANCE er under ingen omstændigheder ansvarlige for dokumenterede tab eller skader, indirekte skader eller følgeskader (herunder tab af fortjeneste eller omsætning), det være sig i et kontraktforhold, som følge af forsømmelighed eller anden skadevoldende handling opstået som følge af eller i forbindelse med brug, misbrug eller dette websteds funktion eller som følge af information, manglende informationer, dokumenter, software eller andet materiale erhvervet via AGCO FINANCE's websider.

Dette websted kan indeholde links til tredjeparts websted. Disse links gives kun som en hjælp. Sådanne linkede steder står uden for AGCO FINANCE's kontrol og indflydelse. AGCO FINANCE påtager sig intet ansvar og hæfter ikke for indholdet på et linket sted eller noget link, der findes på et linket sted. Tilføjelsen af et link betyder ikke nødvendigvis, at AGCO FINANCE bekræfter eller berigtiger de linkede elementer, det linkede sted eller eventuelle produkter eller tjenester, der findes på et linket sted.

AGCO FINANCE påtager sig intet ansvar for og er ikke erstatningsansvarlig for skader eller virus på din computer, udstyr eller software, data eller anden ejendom, der måtte forbindes med, at du har været inde på dette websted eller har downloadet materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd herfra.